Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die persoonsgegevens die De Boneput Tennis en Padel vzw verwerkt van haar leden, deelnemers, bezoekers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van De Boneput Tennis en Padel vzw, of om een andere reden persoonsgegevens aan De Boneput Tennis en Padel vzw verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. De verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Boneput Tennis en Padel vzw, Watertorenstraat 16, 3960 Bree, Belgium. Het ondernemingsnummer van de vzw is BE0 465 706 797. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via tennis@deboneput.be of +32(0)497 97 67 88.

2. Welke gegevens verwerkt MACTEN VZW en voor welk doel

 1. In het kader van jouw lidmaatschap of deelname kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer(s)
  • e-mailadres(sen)
  • bankrekeningnummer(s)
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
 2. De in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Boneput Tennis en Padel vzw,
  • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
 3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met De Boneput Tennis en Padel vzw en je te informeren over de ontwikkelingen van De Boneput Tennis en Padel vzw.
 4. E-mail berichtgeving (opt-out): De Boneput Tennis en Padel vzw gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van De Boneput Tennis en Padel vzw.

  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar het e-mail adres vermeld onderaan de mailing of via de afmeldprocedure in de nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

De Boneput Tennis en Padel vzw verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Boneput Tennis en Padel vzw passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Boneput Tennis en Padel vzw gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de ledenadministratie van De Boneput Tennis en Padel vzw kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Boneput Tennis en Padel vzw zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Boneput Tennis en Padel vzw je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie tennis@deboneput.be.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan steeds worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website(s) van de vzw bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.